Danh sách thí sinh trúng tuyển bậc Trung cấp (Đợt 3)

Ket Qua Tuyen Sinh
HỌTÊNNGÀY SINHGIỚI
TÍNH
KẾT QUẢNGÀNH TRÚNG TUYỂN
Nguyễn VănÂn09/09/2006NamĐã trúng tuyển Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
Bùi Thiên Phú06/01/2005NamĐã trúng tuyển Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
Nguyễn Lê Quốc Tuấn13/05/2006NamĐã trúng tuyển Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
Lê Võ HồngPhúc16/12/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển
Phan HoàngÂn10/04/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Đặng ThànhDanh07/01/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Hà Mai Khánh Duy06/09/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn NgọcHải02/06/2003NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn ThếHiệp07/09/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn MinhHiếu31/10/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Phan Bùi Quốc Hùng31/08/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Huỳnh TriệuHuy18/11/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trần Lê Gia Huy25/10/2005NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Huỳnh ĐăngKhoa01/01/2002NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn Thành TrúcLâm17/12/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trương PhúcLoan22/04/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn BảoLộc09/09/2004NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trần NgọcLong27/12/2005NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trương Minh MẫnMẫn09/08/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn Phương Nghĩa12/06/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Lâm NhựtPhát04/02/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn Trịnh Ngọc Phát03/12/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trần Nhật Phát06/11/2005NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn Huỳnh Phong11/11/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trịnh Tâm Phúc08/01/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trần ThanhSang08/10/2005NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Đoàn Huy Tài14/08/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Võ Nguyễn Tấn Tài06/08/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Phạm ChánhThành12/11/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Huỳnh Quốc Thảo01/01/2006NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Trần Quốc Trương03/02/1997NamĐã trúng tuyểnBảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Nguyễn Hoàng Thiên Ân10/04/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Lê Nguyên Gia Bảo07/08/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Thạch Gia Bảo18/07/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn QuốcBình25/12/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Trần Nguyễn NguyênChương24/11/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Đặng Văn Cương10/06/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Phạm TuấnDuy21/11/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn Hoàng ThanhHải18/06/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn MinhHào17/11/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Trần Nhật Huy17/02/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn ĐăngKhoa03/04/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn Tuấn Kiệt23/06/2002NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn Thành Lộc08/12/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Ngô Nguyễn ThuậnPhát28/09/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Trương Văn Phong21/08/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Dương Loan AnPhú23/09/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Lâm ThànhPhúc29/04/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn Huỳnh Minh Phụng10/09/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Đỗ Ngọc Quang27/11/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Lê Huỳnh Thanh Sang02/01/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn VănThắng2006-05-26 00:00:00NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Cao MinhThuận23/12/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Trần Anh Tuấn06/11/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Lê QuốcVinh24/07/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí chế tạo
Nguyễn ViếtÁi09/03/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Tấn Phi HùngÂn07/03/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Thế Anh17/11/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Trần VănCông30/03/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
HuỳnhCường30/03/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Phan Nguyễn Thành Đạt30/07/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Vũ Thành Đạt06/10/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Trần Điền12/06/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Danh NhựtDuy26/12/2004NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Trần PhướcDuy22/06/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Hồ MinhHậu18/07/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Ngô ThanhHiếu01/04/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Đinh Duy Hòa25/02/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Trần Nguyễn Hưng08/08/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn HoàngKhang14/03/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Phạm ĐăngKhoa12/10/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Phạm Anh Khôi16/08/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Bùi GiaKiệt01/01/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Công Minh28/07/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Lưu Hải Nam12/03/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Trịnh TấnPhát27/10/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Mai AnhPhúc28/01/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Mai Trọng Phúc22/04/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Phan Nguyễn Nhật Tân18/02/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Bùi Quang Thiện01/06/2005NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Chí Thiện22/09/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Lê XuânThịnh11/12/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Trần Anh Tiến07/05/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Dương MinhTrí13/07/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Gia Trí18/01/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Lý ThiênTrịnh TấnPhátNamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Trần Thành Trung01/07/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Anh Tuấn22/04/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Lê Đại Việt12/09/2006NamĐã trúng tuyểnCơ khí động lực
Nguyễn Phương Đông03/01/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Lê QuangHuy21/10/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Lê Ngọc Thành10/02/2004NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Lê HoàngTuấn02/12/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Nguyễn QuốcTuấn01/01/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình
Nguyễn ThanhBình25/06/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Knappe Patrick Lê Cường08/03/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Nguyễn Choi HạDi14/03/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Trần Thị Thanh Hằng13/05/2006NữĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Trần Đỗ Thanh Hậu20/08/2005NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Nguyễn HồngPhúc14/05/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Nguyễn Văn Tấn22/07/2002NamĐã trúng tuyểnCông nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Lâm GiaBảo18/01/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Đào Tiến Dũng04/08/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Vũ Lê Trường Giang12/11/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Lê Văn GiaHào31/05/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Lý TháiHoàng24/11/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Hồ Thanh Hoàng19/09/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Hồ Quốc Huy18/12/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Đỗ Tấn Lộc28/10/2005NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Nguyễn Hữu Lộc21/04/2005NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Lê QuangNguyên24/01/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Nguyễn Văn Nhân 25/07/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Nguyễn Vũ Phúc05/07/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Trịnh Hoàng Phúc20/12/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Lâm Tiến TrungTrung08/07/2021NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Lê Nguyễn Hoàng08/09/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Nguyễn Phi06/6/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Huỳnh Tấn 18/07/2006NamĐã trúng tuyểnCông nghệ ô tô
Võ Lê HoàngBảo23/06/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Hồ Hoàng Bảo30/04/2001NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Lê Nguyễn Bình23/04/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Nguyễn Ngọc Hải Đăng23/07/2005NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Trần TuấnĐạt19/10/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Nguyễn Trường Giang23/01/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Phạm Văn Hết28/02/1994NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Trần ThếHiển30/07/2005NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Trần Lê BảoHuy21/05/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Phạm Nguyễn Duy Khang13/12/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Võ DuyKhánh16/01/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Mai MinhKhôi20/12/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
NguyênLâm20/03/1987NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Lê Nguyễn ThanhLong07/12/2005NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Đào MinhMẫn28/10/2003NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Trần Nguyễn Sơn Nam25/02/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Nguyễn Hoài Phong25/01/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Lê Tất Thái Sơn24/01/2004NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Nguyễn Hữu Tuấn Tài27/02/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Nguyễn QuốcThái08/04/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Phạm Trường Thịnh22/03/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Khưu VănTrung11/07/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Phan ThànhVy10/10/2005NamĐã trúng tuyểnĐiện công nghiệp và dân dụng
Đỗ NgọcÂn03/07/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện tử công nghiệp
Đặng Nguyễn ChíBảo11/12/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện tử công nghiệp
Nguyễn HoàngGiang27/03/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện tử công nghiệp
Phạm NhậtHoàng16/09/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện tử công nghiệp
Nguyễn Phạm Phúc Lâm08/08/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện tử công nghiệp
Nguyễn Thanh Liêm13/04/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện tử công nghiệp
Lê Nguyễn Chí Nhân04/04/2006NamĐã trúng tuyểnĐiện tử công nghiệp
Trần Lê GiaHân09/07/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Phạm Thị ThuHạnh27/01/1999NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Hoàng DiệuLinh08/06/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Nguyễn Phạm Kim Ngân27/11/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Mang BảoNgọc13/07/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Nguyễn Thị Yến Nhi10/01/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Nguyễn Phạm HoàiPhúc15/06/2006NamĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Trần Lê AnhQuân23/05/2006NamĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Lê Trúc Thy06/07/1993NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Nguyễn Ngọc Trâm19/08/2003NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Nguyễn Phương Tuyền24/02/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Dương KimUyên15/12/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Đỗ Hương ThảoVân19/12/2006NữĐã trúng tuyểnKế toán doanh nghiệp
Trần ThanhNhi06/12/2006NữĐã trúng tuyểnKinh doanh xuất nhập khẩu
Nông Thị Xuân Oanh02/05/1992NữĐã trúng tuyểnKinh doanh xuất nhập khẩu
Nguyễn ThànhLuân01/11/2006NamĐã trúng tuyểnKỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp
Nguyễn Thái Minh20/11/2006NamĐã trúng tuyểnKỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp
Đào QuốcTuấn05/09/2006NamĐã trúng tuyểnKỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp
Nguyễn ThànhĐạt29/12/2005NamĐã trúng tuyểnLogistics
Trần Thị ThúyDuyên16/04/2006NữĐã trúng tuyểnLogistics
Nguyễn Minh Hồ23/11/2006NamĐã trúng tuyểnLogistics
Nguyễn Nhơn Hoàn22/10/2000NamĐã trúng tuyểnLogistics
Bùi Nguyễn Kim Khang06/09/2006NamĐã trúng tuyểnLogistics
Võ Thị Yến Linh08/12/2004NữĐã trúng tuyểnLogistics
Trần Ngọc Mẫn Nghi23/11/2006NữĐã trúng tuyểnLogistics
Nguyễn Lý ThanhNguyên1995-05-01 00:00:00NamĐã trúng tuyểnLogistics
Lê BáPhát11/05/2004NamĐã trúng tuyểnLogistics
Danh Phúc14/12/2005NamĐã trúng tuyểnLogistics
Huỳnh Hữu Phúc18/08/2006NamĐã trúng tuyểnLogistics
Bùi Nguyễn Kim Trí06/09/2006NamĐã trúng tuyểnLogistics
Hồ GiaTường29/12/2006NamĐã trúng tuyểnLogistics
Huỳnh MinhĐức17/06/2005NamĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Nguyễn Dương GiaHân30/11/2004NữĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Đặng Trần Gia Hân05/11/2006NữĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Huỳnh Thị Ngọc Khánh10/09/2006NữĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Nguyễn Võ NguyênKhôi27/10/2005NamĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Võ Thị HồngOanh29/09/2006NữĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Nguyễn Thị Như Thanh Thúy01/06/2006NữĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Bùi Thị CẩmTiên21/09/2006NữĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Phạm Hoàng Bảo Trân17/10/2006NữĐã trúng tuyểnNghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Nguyễn Mai ĐăngKhôi2006-07-21 00:00:00NamĐã trúng tuyểnQuản lý tòa nhà
Võ Thị Bé Thảo19/09/2005NữĐã trúng tuyểnQuản lý tòa nhà
Nguyễn Thế Hoàng Anh22/06/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trần Thị Huỳnh Anh30/09/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Đặng GiaBảo24/01/2006NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trần QuốcBảo18/07/2006NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Thị Thúy Đào04/12/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Võ Thành Đạt17/03/2006NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Thị Huyền Diệu07/04/2004NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Lương Nguyễn Trường Giang22/09/2005NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Mạch Tấn Hiếu18/02/2006NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trần Ngọc NhưHuỳnh05/08/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Trầm Yến Linh19/08/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trà NgọcLinh09/02/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Hồng13/06/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Lê Ngọc Năm25/04/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Lê Thị Tuyết Nga26/07/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Đặng Nguyễn BảoNhư12/12/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Lê KimOanh2005-10-03 00:00:00NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Tăng Mai Phương17/06/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Hồng Sâm09/04/2002NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Phạm TuấnThái2006-10-08 00:00:00NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Đặng QuốcThắng2006-09-28 00:00:00NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Hồng Bích Thảo24/04/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trần Thị Thanh Thảo22/10/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Ngô Thị Cẩm Thúy21/09/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Phạm Vũ Đình Thy25/04/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trần Thị KiềuTiên2006-02-04 00:00:00NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Nguyễn Trương HàTiên21/06/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trần Thị ThùyTrang2006-02-07 00:00:00NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Huỳnh Bá Trọng30/09/2006NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Hoàng Thị Hà Vi22/08/2006NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Chế TriềuVỹ18/08/2005NamĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Trương Ngọc Yến19/06/2005NữĐã trúng tuyểnQuản lý và bán hàng siêu thị
Võ ChánhHải10/11/1998NamĐã trúng tuyểnQuản trị mạng máy tính
Trần Đình ĐạiPhát29/04/2006NamĐã trúng tuyểnQuản trị mạng máy tính
Bùi Anh HạnhĐào13/05/2006NữĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Nguyễn Võ Trung Dũng13/12/2006NamĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Nguyễn ThịLành08/04/2002NữĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Phạm PhươngLinh26/04/2005NữĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Huỳnh Ngọc Ngân01/01/2006NữĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Phùng Ngọc Phụng 10/03/2006NữĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Lê Quế Sương12/10/2006NữĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Nguyễn Vy Thanh27/10/2006NữĐã trúng tuyểnTài chính - Ngân hàng
Nguyễn Minh Hào17/12/2006NamĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Phạm LanAnh22/8/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị Mỹ Duyên02/01/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trần Dương Thanh26/10/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Việt26/03/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Phạm Thị Thu Hiền21/04/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Đặng AnhKhoa09/10/2006NamĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Hồ BộiKim18/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn PhươngLinh13/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trương Thị MỹLinh06/10/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê HoàngLong23/01/2006NamĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Thị Kim Long28/09/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Thị Luyến21/06/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Huỳnh Thị CẩmLy30/01/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Phan Quỳnh Mai18/12/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị Trúc Mai31/01/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Văn Thu Minh17/04/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Phạm Thị Hoàng Minh17/02/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Ngọc Mỹ11/07/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Chung Nguyễn HoàngMỹ30/08/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị ThanhNgân16/10/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Khưu Kim Ngân21/07/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Phạm ThảoNgân07/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trần Huỳnh Bảo Ngọc25/06/2003NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Châu Huỳnh Ngọc23/06/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Tâm Nguyên14/03/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị Yến Nhi2006-01-15 00:00:00NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Huỳnh Ngọc Như19/03/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trần TuyếtNhư22/03/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Thị ThanhNhung04/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị Thu Nhung17/07/2005NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị PhươngOanh24/03/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Nhật Pháp12/03/2006NamĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trần Kim Phụng24/01/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trần Thị LamPhương08/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Phạm Thái Lệ Quyên05/01/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lê Thị DiễmSương28/10/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Đặng Nguyễn Trang Tâm22/04/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Hoàng ThanhThảo29/03/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trịnh Thị PhươngThảo22/10/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Ngọc ThiThơ2005-11-06 00:00:00NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Đào NgọcThơ03/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Lý ThịThông05/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn NgọcThư02/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Đặng Ngọc Anh Thy30/08/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị Lan Tiên08/07/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Trần BảoTrân29/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Huỳnh Thị Bảo Trân24/07/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Cao Ngọc PhươngTrinh18/08/1995NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Bùi Hoàng Kiều Trinh26/01/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn ThànhTuấn18/06/2004NamĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Đào Thị Thanh Tuyền19/10/2005NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết18/05/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Nguyễn Thị ThanhTuyết2006-04-10 00:00:00NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trương Nguyễn Sao Uyên15/11/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Tiêu ThúyVy01/04/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Trương PhúXuân09/02/2005NamĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Dương Trương Thánh Nữ Hoàng Yến25/12/2006NữĐã trúng tuyểnTạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Võ Đức HoàiÂn04/12/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Dương Quý Anh16/02/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Võ HoànhBách25/03/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Lâm Minh Châu02/11/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Đặng Thị Trúc Hiền16/05/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn TríHùng26/08/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Mai Đình Anh KhảiKhải19/09/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Dương ThuậnKhang20/09/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Thanh Khang25/10/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Toni Robin Fernandez 11/03/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Ngọc Kim Ngân05/04/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Phan Hiếu Nghĩa16/11/2001NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Trung Nguyên27/09/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Lê DuyNiên09/01/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Lâm ThànhPhát05/11/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Huỳnh Nguyễn ThiệnPhúc23/09/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Thanh Phương08/04/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Bùi Nguyễn MinhQuân22/03/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Bùi XuânQuý07/09/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Phạm TúQuỳnh31/07/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Tần ThếTài06/01/2005NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Lâm ThanhThanh17/04/2005NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Văn Tuấn Thanh14/07/2007NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Trương Chí Thành15/05/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Lê Xuân Phương Thảo11/11/2005NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Thị PhướcThảo28/05/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Phạm Thanh Thảo17/12/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Hồ Trường Thịnh26/09/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Phạm Thị ThuTrang16/09/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Lê Nguyễn Phương Trúc02/09/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Lê Trần Anh17/07/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Thị BíchTuyền24/04/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế đồ họa
Nguyễn Tiến Đức02/06/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Quốc Duy03/02/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn NhưHiền27/01/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Huỳnh Thanh Hương06/06/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Lê Ngô NhậtHuy13/04/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Thị Mỹ Lai30/12/2002NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Đỗ Khánh Linh12/03/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Khánh Ly05/09/2001NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Hoàng KimMy01/11/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Huỳnh Kim Ngân19/10/2001NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Trần Thuỵ Phương Nghi10/02/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Châu Bảo Ngọc11/10/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Thị Mai Phương23/07/2005NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Hoàng UyểnQuân13/09/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Lê ThịSa28/04/1994NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Hoàn Thị Thuỷ Tiên22/06/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Lê Thị Thủy Tiên12/10/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nhữ HuệTrân27/10/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Thị Thuỳ Trang30/11/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Thị Ngọc Yến04/12/2006NữĐã trúng tuyểnThiết kế thời trang
Nguyễn Tiến Bình13/04/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Nguyễn Minh Đăng11/11/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Huỳnh TriệuHuy2006-11-18 00:00:00NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Đỗ ĐứcHuy04/02/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Đào Duy Khang18/05/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Ngô Nguyễn ThanhNgân2006-10-14 00:00:00NữĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Trần Lưu MinhNgọc2006-01-17 00:00:00NữĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Trần ThanhPhước09/04/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Mã Minh Thắng27/12/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Trần Thế Thịnh06/09/2003NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
NguyễnTiến05/12/1996NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Chu Mạnh Tiến13/05/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Lê Ngọc MinhVương24/08/2006NamĐã trúng tuyểnThiết kế và quản lý Website
Nguyễn NgọcDuyên23/09/2006NữĐã trúng tuyểnThương mại điện tử
Phạm ThúyHậu31/10/2006NữĐã trúng tuyểnThương mại điện tử
Tôn Trần Bảo Ngọc23/10/2006NữĐã trúng tuyểnThương mại điện tử
Lê Minh Nhật19/03/2006NamĐã trúng tuyểnThương mại điện tử
Ngô Ngọc Thúy Quỳnh07/05/2006NữĐã trúng tuyểnThương mại điện tử
Đặng Lê Kim Trọng17/08/2006NamĐã trúng tuyểnThương mại điện tử
Lê Nguyễn Yến Vy18/08/2006NữĐã trúng tuyểnThương mại điện tử
Vũ Duy An22/09/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Huỳnh Châu TriềuAn2006-09-20 00:00:00NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn PhúcAnh07/02/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Cao Văn Bản25/03/2000NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Hoài Bảo04/02/2005NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Huỳnh Ngọc Quốc Bảo27/09/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Phạm Quốc Đăng24/09/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Đỗ Đạt14/09/2005NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn ThànhĐạt10/09/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lâm Trí Dũng28/11/2005NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Thị Kim Duyên22/07/2006NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Ngọc Hân06/04/2006NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Trương Minh Hiền01/03/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Hồ Hoàng Hiếu03/09/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Huy Hoàng03/12/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Phạm NguyênKhang26/07/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lý Anh Kiệt10/06/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Trần Lê Anh Kiệt05/10/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lê Tuấn Lân15/06/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lê Nguyễn Minh Lộc27/11/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Hồ Phạm Ngọc Luân08/10/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lê Thị Ngọc Mai25/09/2005NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Trần Kỳ Phong21/05/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Ngô Anh MinhPhúc13/04/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lê Huỳnh ThànhPhúc22/05/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Phạm VănQuý10/08/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Phạm TúQuỳnh2006-07-31 00:00:00NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Chung ThanhSang2006-03-06 00:00:00NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Võ Hoàng Thái28/05/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Minh Thành26/09/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Trung Thiện20/08/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Vũ Hồng Thuận23/09/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lê Công Tiến22/01/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Mai Hồng BíchTiền15/10/2006NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Huỳnh Minh Trí29/04/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lê VănTriệu04/09/2004NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Trần Hoàng AnhTuấn24/11/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Lục Thanh Tùng07/05/2006NamĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Nguyễn Ngọc Kim Tuyền24/01/2006NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Thang ThanhVy07/03/2006NữĐã trúng tuyểnTin học ứng dụng
Phạm GiaKhang18/05/2005NamĐã trúng tuyểnTruyền thông đa phương tiện
Bùi Thị CẩmThu2006-09-20 00:00:00NữĐã trúng tuyểnTruyền thông đa phương tiện

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh xin chúc mừng tất cả các bạn có tên trong danh sách đã trúng tuyển bậc Trung cấp (Đợt 3)

Các bạn thí sinh trúng tuyển đợt 3 thực hiện bổ sung và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại phòng Ghi danh của Nhà trường sau khi kết thúc chỉ thị 16:

HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM
» 01 bản sao học bạ THCS/THPT
» 01 bản sao bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc 01 giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm xét tuyển)
» 01 bản sao giấy khai sinh
» 01 bản sao hộ khẩu thường trú
» 05 tấm hình 3x4

Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc Quý phụ huynh và các em học sinh liên hệ Zalo của Nhà trường: 0848.669.889 để được giải đáp.

Trân trọng!